dapoxetine bijsluiter

Lees deze dapoxetine bijsluiter zorgvuldig door indien je van plan bent om premature ejaculaties te behandelen met dapoxetine. Neem voordat je besluit om het geneesmiddel in te nemen altijd contact op met een arts of een apotheker voor professioneel advies.

Welke informatie staat in deze dapoxetine bijsluiter?

 1. Werking en gebruik van dapoxetine
 2. Informatie voor je dapoxetine inneemt
 3. Toediening van dapoxetine
 4. Bijwerkingen en gevaren
 5. Bewaren dapoxetine bijsluiter

1. Werking en gebruik van dapoxetine

Dapoxetine behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) worden genoemd. Deze medicatie wordt ook regelmatig gebruikt als urologisch geneesmiddel.

Dapoxetine zorgt ervoor dat je langer nodig hebt om te ejaculeren en kan daarnaast de controle over de ejaculaties verbeteren. Dit kan de frustratie of zorgen over snelle ejaculatie verminderen. Over het algemeen wordt dapoxetine gebruikt om voortijdige ejaculatie te behandelen bij volwassen mannen in de leeftijd van 18 tot 64 jaar.

Voortijdige ejaculatie is wanneer een man ejaculeert met weinig seksuele stimulatie en voordat de man in kwestie dat eigenlijk wil. Dit kan mentale problemen voor de man veroorzaken en problemen in seksuele relaties veroorzaken.

2. Informatie voor je dapoxetine inneemt

Dapoxetine is medicatie die over het algemeen geen problemen oplevert, indien je tijdens het gebruik de aanbevelingen goed opvolgt. Er zijn echter enkele situaties waarin het gebruik van dapoxetine niet aan te raden is.

Maak in de volgende situaties géén gebruik van dapoxetine:

 • Allergie voor dapoxetine of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel
 • Hartproblemen – zoals hartfalen of een hartritmestoornis
 • Verleden met flauwvallen
 • Verleden met manie of ernstige depressie
 • Matige of ernstige leverproblemen

Neem indien je te maken hebt met de bovenstaande situaties altijd eerst contact op met een arts voor je start met het gebruik van dapoxetine.

Kinderen en adolescenten

Dit geneesmiddel is ongeschikt voor kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem altijd contact op met een arts, apotheker of verpleegkundige voor het gebruik van dapoxetine als:

 • Er is geen diagnose van premature ejaculatie vastgesteld
 • Ander seksueel probleem zoals erectiestoornissen
 • Last van een duizeligheid door een lage bloeddruk
 • Gebruik van recreatieve drugs zoals ecstasy, LSD, narcotica of benzodiazepinen
 • Regelmatige consumptie van alcohol
 • Verleden met psychisch gezondheidsprobleem gehad zoals depressie, manie, bipolaire stoornis of schizofrenie
 • Je hebt epilepsie
 • Geschiedenis van bloedings- of bloedstollingsproblemen
 • Je hebt nierproblemen
 • Verhoogd risico op hoge druk in het oog (glaucoom)

Combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals kruidengeneesmiddelen.

Dit komt omdat dapoxetine invloed kan hebben op de manier waarop sommige andere geneesmiddelen werken. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen invloed hebben op de manier waarop dapoxetine werkt. Het gebruik van andere geneesmiddelen kan invloed hebben op de maximale dosis dapoxetine die je kunt innemen.

Neem dapoxetine niet tegelijkertijd in met een van de volgende geneesmiddelen:

 • Monoamineoxidaseremmers tegen depressie
 • Thioridazine gebruikt voor schizofrenie
 • Andere geneesmiddelen voor depressie
 • Lithium – een geneesmiddel voor bipolaire stoornis
 • Linezolid – een antibioticum dat wordt gebruikt om infecties te behandelen
 • Tryptofaan – een medicijn om u te helpen slapen
 • Sint-Janskruid – een kruidengeneesmiddel
 • Tramadol – gebruikt om ernstige pijn te behandelen
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van migraine

Neem Priligy niet tegelijkertijd in met een van de hierboven genoemde geneesmiddelen. Indien je een van deze geneesmiddelen hebt gebruikt, wacht dan 14 dagen voor het innemen van dapoxetine.

Wacht andersom 7 dagen na het stoppen met dapoxetine voordat je een van de hierboven genoemde geneesmiddelen gebruikt. Raadpleeg in het geval van twijfel altijd een arts of apotheker.

 • Bepaalde geneesmiddelen voor schimmelinfectie – waaronder ketoconazol en itraconazol
 • Geneesmiddelen tegen HIV – waaronder ritonavir, saquinavir, nelfinavir en atazanavir
 • Antibiotica voor de behandeling van infecties – waaronder telithromycine
 • Nefazodon – een antidepressivum

Geneesmiddelen alleen combineren met dapoxetine na overleg met een arts:

 • Geneesmiddelen voor andere geestelijke gezondheidsproblemen dan depressie
 • Niet-steroïde ontstekingsremmers zoals ibuprofen of acetylsalicylzuur
 • Bloedverdunners
 • PDE5-remmers zoals sildenafil, tadalafil, avanafil of vardenafil
 • Behandeling van hoge bloeddruk, pijn op de borst of vergrote prostaat
 • Behandelingen voor schimmelinfectie – zoals fluconazol
 • Medicatie tegen HIV – waaronder amprenavir en fosamprenavir
 • Antibiotica voor de behandeling van infecties – zoals erytromycine en claritromycine
 • Aprepitant – gebruikt om misselijkheid te behandelen

Als je niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op jouw van toepassing is, raadpleeg dan een arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Dapoxetine bijsluiter met voedsel en alcohol

 • Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 • Innemen met minstens één vol glas water
 • Vermijd alcohol bij het gebruik van dit geneesmiddel
 • De effecten van alcohol kunnen worden versterkt door het gebruik van dapoxetine

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk om je tijdens het gebruik van dapoxetine slaperig, duizelig, zwak, ongeconcentreerd te voelen. Daarnaast is het mogelijk dat je gezichtsvermogen niet optimaal is. Indien je met één van deze symptomen te maken krijgt is het niet verstandig om deel te nemen aan het verkeer, zware machines te besturen of met gereedschappen te werken.

Lactose intolerantie

Dapoxetine bevat lactose. Neem contact op met een arts indien je een allergie of intolerantie hebt hiervoor.

3. Toediening van dapoxetine

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals je arts of apotheker dit heeft uitgelegd. Raadpleeg een arts of apotheker als er om welke reden dan ook twijfel hierover bestaat.

 • De aanbevolen dosis is 30 mg. Een arts kan de dosis verhogen tot 60 mg
 • Neem het geneesmiddel 1 tot 3 uur voordat de seksuele activiteit wordt verwacht
 • Gebruik dit geneesmiddel niet vaker dan eens per 24 uur
 • Slik de tabletten heel door om een ​​bittere smaak te voorkomen met tenminste één vol glas water. Dit kan helpen uw kans op flauwvallen te verminderen
 • Dapoxetine kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 • Ongeschikt voor gebruik door mannen jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar
 • Bespreek na 4 weken of na 6 doses de voortgang met een arts om te zien of u de behandeling moet worden voortgezet. Als de behandeling wordt voortgezet raadpleeg dan iedere zes maanden een arts.

Wat te doen bij een overdosering dapoxetine

Neem direct contact op met een arts of apotheker. Zeker als er sprake is van (ernstige) bijwerkingen.

Wat te doen na het stoppen van het gebruik van dapoxetine

Neem contact op met een arts of apotheker wanneer je stopt met het gebruik van dapoxetine. Het kan zijn dat je last krijgt van een aantal bijwerkingen zoals duizeligheid. Daarnaast is het mogelijk dat je twijfels of vragen hebt over bepaalde zaken.

4. Bijwerkingen en gevaren

Zoals bij vrijwel ieder geneesmiddel is het mogelijk dat je bij het gebruik van dapoxetine te maken krijgt met bijwerkingen. Dit is echter niet altijd het geval. Mocht je echter met significante bijwerkingen te maken krijgen, neem dan altijd contact op met je arts of apotheker.

Stop met het innemen van dapoxetine en raadpleeg onmiddelijk een arts indien:

 • Last van aanvallen (toevallen)
 • Je valt flauw of voelt je licht in het hoofd wanneer je opstaat
 • Merkbare veranderingen in je humeur
 • Je hebt gedachten over zelfmoord of jezelf schade toebrengen

Als je een van bovenstaande symptomen opmerkt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (meer dan 1 op de 10 mannen):

 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Ziek voelen

Regelmatig voorkomende bijwerkingen (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 mannen):

 • Zich prikkelbaar, angstig, geagiteerd of rusteloos voelen
 • Zich verdoofd of afwezig voelen
 • Moeilijkheden om een ​​erectie te krijgen of te behouden
 • Overmatig zweten
 • Diarree, obstipatie of winderigheid
 • Maagpijn, opgeblazen gevoel of ziek zijn
 • Problemen met slapen of vreemde dromen
 • Je moe of slaperig voelen
 • Verstopte neus
 • Een stijging van de bloeddruk
 • Moeite met concentreren
 • Schudden of trillen
 • Lagere interesse in seks
 • Oorsuizen
 • Wazig zicht
 • Verstopping stoelgang
 • Droge mond

Weinig voorkomende bijwerkingen (maximaal 1 op de 100 mannen):

 • Flauwvallen of zich duizelig voelen
 • Verandering in gemoedstoestand, overdreven opgewonden voelen of gevoelens van paranoia
 • Zich verward, gedesoriënteerd of niet helder kunnen denken
 • Trage of onregelmatige hartslag of toename van de hartslag
 • Verlies van libido, problemen om een ​​orgasme te bereiken
 • Je zwak voelen, verdoofd, futloos of vermoeid zijn
 • Je depressief, nerveus of onverschillig voelen
 • Warm gevoel, zenuwachtig, abnormaal of dronken
 • Problemen met gezichtsvermogen, oogpijn of verwijde pupillen
 • Lage of hoge bloeddruk
 • Jeuk of koud zweet voelen
 • Draaiend gevoel
 • Abnormale smaak in de mond
 • Tandenknarsen

Zelden voorkomende bijwerkingen (maximaal 1 op de 1000 mannen):

 • Duizeligheid na inspanning
 • Plotseling begin van de slaap
 • Urgentie van darmwerking

5. Bewaren dapoxetine bijsluiter

 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities
 • Houd dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand
 • Gooi geen medicijnen weg via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag je apotheker wat je met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen