Equipoise (Boldenone) is de merk- / handelsnaam voor de anabole steroïde Boldenone, een op olie gebaseerde injecteerbare anabole steroïde waaraan de Undecylenaatester is gehecht, voor een verlengde afgiftesnelheid en halfwaardetijd. Het is een derivaat van testosteron dat de anabole sterkte van testosteron behoudt maar in vergelijking een verminderd androgeen effect vertoont.

Equipoise is in de eerste plaats een veterinair product, oorspronkelijk bedoeld voor gebruik bij dieren. Equipoise is populair geworden bij bodybuilders en atleten als een minder androgene vorm van testosteron met minder oestrogene activiteit dan testosteron.

Chemische kenmerken van Equipoise

Undecyleenzuur is chemisch gebonden aan de 17-beta-hydroxylgroep op het Boldenonestructuur. De toevoeging van deze ester vergroot de afgiftesnelheid en halfwaardetijd van het hormoon om een ​​langere periode van afgifte te bevorderen.

De belangrijkste reden voor de verhoging van de halfwaardetijd en afgiftesnelheid is omdat zodra Boldenone Undecylenate de bloedbaan binnengaat, enzymen werken om de binding tussen de ester en het hormoon te verbreken, wat een variërende hoeveelheid tijd in beslag neemt.

Het eindresultaat is dat van de ester die door deze enzymen uit het hormoon wordt verwijderd en het resultaat dat volgt is pure Boldenone die vrij is om zijn werk in het lichaam te doen. Dit proces van enzymen die de ester verwijderen van het hormoon waaraan het is bevestigd, is wat verantwoordelijk is voor de langzamere afgiftesnelheden.

Wanneer de Undecylenate-ester is bevestigd aan Boldenone, het creëren van Boldenone Undecylenate, de halfwaardetijd van Boldenone wordt nu verlengd tot 14 dagen, wat een langzamere afgifte en activiteit van het hormoon oplevert dan het hormoon, anders zou dit zonder deze ester.

Eigenschappen van Equipoise

Equipoise (Boldenone) als een afgeleide van testosteron verleent het veel van dezelfde eigenschappen. In de eerste plaats bezit het exact dezelfde anabole sterkteclassificatie (100), en het is ook een aromatiseerbare anabole steroïde, wat betekent dat Equipoise door wisselwerking met het aromatase-enzym kan en zal Equipoise (Boldenone)worden omgezet in oestrogeen in het lichaam.

De modificaties van de dubbele binding tussen koolstofatomen 1 en 2 verminderen echter de affiniteit voor het aromatase-enzym, waardoor het een lagere mate van aromatisering en derhalve een lagere oestrogene activiteit in het lichaam krijgt.

Wat dit betekent is dat Equipoise nog steeds zal worden omgezet in oestrogeen, maar in een veel minder significante hoeveelheid dan het oorspronkelijke hormoon testosteron. Hoewel dit een zeer geruststellend feit en een aangename eigenschap is, is het probleem van oestrogene bijwerkingen nog steeds een probleem en moet het door geen enkele gebruiker worden genegeerd.

Daarom kunnen individuen niet verwachten dat ze de potentiële waterretentie elimineren, maar een enorm verschil in een vermindering van het vermogen van Equipoise alleen. Hoewel bij redelijke en gematigde doses, Equipoise geen opgeblazen gevoel of andere oestrogene effecten (afhankelijk van de gevoeligheid van de gebruiker) mag vertonen.

Negatieve eigenschappen

Het risico van deze oestrogene bijwerkingen zal inderdaad toenemen naarmate hogere en hogere doses Equipoise worden gebruikt. Toenemende doses betekenen een verhoogde mate van aromatisering van de anabole steroïde in oestrogeen.

Equipoise (Boldenone) zelf bezit een lage androgene sterkte (lager dan zijn voorlopercellen hormoon testosteron), wat prettig zou moeten zijn voor personen die gevoelig zijn voor een aantal androgene bijwerkingen.

Over het algemeen kunnen mensen die Equipoise gebruiken dezelfde anabole grootte, kracht en massa-opbrengsten verwachten die zouden komen van testosteron met een lagere incidentie van oestrogene activiteit en androgene bijwerkingen .

Dit betekent dat de winst van Equipoise zelf, voor het grootste deel, tamelijk solide vetvrije winst moet zijn met minimale waterretentie (afhankelijk van de dosis) en een perfecte aanvulling zou zijn op elke ophopende of magere massacyclus. Het zou zelfs werken als een geschikte vervanging voor Nandrolon in elke stapel.

Equipoise bijwerkingen

Zoals eerder vermeld, geeft Equipoise (Boldenone) een mindere mate van oestrogene activiteit in het lichaam uit dan testosteron zelf. Studies hebben aangetoond sildenafil kopen dat ongeveer de helft van de aromatiseringssnelheid wordt ervaren in het lichaam met EQ in vergelijking met testosteron.

Oestrogene bijwerkingen

De omvang van de oestrogeen-gerelateerde bijwerkingen van Equipoise zou dus aanzienlijk lager moeten zijn dan die van testosteron, maar het is belangrijk om op te merken dat de oestrogene activiteit in geringe mate nog steeds hoger is dan Nandrolon.

Natuurlijk, als de doseringen stijgen, zal de aromatisering (en vervolgens de oestrogene effecten) evenredig toenemen. Gewoonlijk zullen Equipoise-doseringen die boven 200 – 400 mg per week stijgen, resulteren in waarneembare toenames van oestrogene bijwerkingen. In deze gevallen kunnen anti-oestrogenen en aromataseremmers nodig zijn om deze bijwerkingen te voorkomen.

Androgene bijwerkingen

Androgene bijwerkingen, hoewel veel minder dan testosteron, zijn nog steeds mogelijk bij Equipoise. Hoewel Equipoise interageert met het 5AR (5-alpha-reductase) enzym, dat het enzym is dat verantwoordelijk is voor de omzetting van testosteron in de sterkere androgene DHT (dihydrotestosteron), wordt het niet omgezet in DHT, maar in plaats daarvan omgezet in dihydroboldenon (DHB).

Hoewel het wordt omgezet in DHB, hebben studies gevonden dat Equipoise (Boldenone) deze omzetting in een veel lager tempo ondergaat dan de omzetting van testosteron in DHT.

Androgene bijwerkingen kunnen zijn:

  • Vettige huid
  • Acne
  • Meer lichaams- en gezichtshaar
  • Verhoogd risico op kaalheid

Equipoise is niet levertoxisch, en het drukt dezelfde mate van cardiovasculaire risico’s en endogene testosteronproductie onderdrukking uit als de meeste anabole steroïden.

Cardiovasculaire bijwerkingen

De druk die Boldenone zet op het cardiovasculaire systeem is doorgaans een stuk kleiner dan bij vergelijkbare anabole steroïden. Zeker als je het vergelijkt met orale opties kan je lichaam dit middel vrij goed verteren, aangezien orale opties vaak een vrij groot effect hebben op je cardiovasculaire systeem.

Ook met het oog op je cholesterolwaarden is Equipoise een middel dat goed wordt verteerd. Zeker de negatieve invloed op de HDL waarden in je bloed is relatief klein te noemen. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat het gebruikt van een aromataseremmer wel kan bijdragen aan verslechterde bloedwaarden.

Als je gebruik wilt maken van Equipoise dan is het echter nog altijd belangrijk dat je op voorhand ervoor zorgt dat je bloedwaarden in orde zijn. Dit zorgt ervoor dat je de risico’s bij het gebruik aanzienlijk verminderd en dat je lichaam gebruik veel beter kan verteren.

Hepatotoxiteit

Hoewel het gebruik van Equipoise altijd een aantal risico’s met zich meebrengt is het middel niet hepatotoxisch. Het zet dus geen druk op de gezondheid van je lever. Hierdoor hoef je geen rekening te houden met eventuele maatregelen die je moet nemen met het oog op de gezondheid van je lever.

Hierdoor kan het relatief langdurig worden gebruikt en hoef je geen specifieke voedingsmiddelen te gebruiken of te ontwijken. Dit maakt het toch al complexe geheel van kuren in ieder geval een stuk minder complex.

Dosering en toediening van Equipoise (Boldenone)

Medical Equipoise-doseringen en -richtlijnen zijn niet aanwezig vanwege het feit dat Equipoise (Boldenone) momenteel niet is goedgekeurd voor gebruik door mensen als medicijn. Hoewel het in de jaren 1970 voor het eerst voor het eerst werd gebruikt als geneesmiddel voor menselijke kwaliteit, is dit niet langer het geval.

In de bodybuilding- en atletiekkringen liggen de beginstading van Equipoise in het algemeen tussen de Equipoise300 – 500 mg per week, gevolgd door 500 – 700 mg per week voor tussendoseringen. Uitrustingsdoseringen lijken meestal sterk op Testosteron, en venturing hoger dan het tussenliggende bereik is uiterst zeldzaam, vooral wanneer de gebruiker Equipoise naast andere verbindingen binnen een cyclus gebruikt, wat normaal gesproken het geval zou zijn.

Vrouwelijke anabole steroïde gebruikers kunnen Equipoise een geschikt middel vinden vanwege het aanzienlijk lagere androgene vermogen dan testosteron. In dit geval moeten vrouwen het acceptabel vinden om 50 – 75 mg per week te gebruiken.

Een mogelijk probleem is echter de zeer lange halfwaardetijd van Equipoise van 14 dagen, die zich ongetwijfeld zal manifesteren als een langzame verlaging van de bloedplasmaspiegels. Hiermee komt een trage eliminatie van de verbinding uit het lichaam en dit kan een probleem zijn wanneer / als virilisatie tekenen en symptomen verschijnen bij vrouwelijke gebruikers en het onmiddelijk staken van het medicijn voorop staat.

Omdat de halfwaardetijd ervan 14 dagen is, is het ideaal om de wekelijkse dosering op te splitsen in twee toedieningen gelijkmatig verdeeld over de week (bijvoorbeeld 500 mg per week toegediend als 250 mg op maandag en 250 mg op donderdag).

Equipoise (Boldenone) kuren en gebruik

EQ-kuren worden meestal uitgevoerd als massawinnende cycli waarbij altijd ten minste testosteron wordt gebruikt (meestal de lange esters van testosteron, om te matchen met de halfwaardetijd van EQ). Dit wordt meestal gedaan met ofwel Testosteron Enanthate ofwel Testosterone Cypionate.

Evenredige cycli worden ook normaal gesproken uitgevoerd voor veel langere cycluslengtes dan de meeste andere verbindingen, vanwege het feit dat de langere halfwaardetijd een langzamere afgifte en piektijd voor effecten biedt.

Beginners worden normaliter het gebruik van Testosteron Enanthate (of Cypionate) bij ongeveer 300 – 500 mg per week naast Equipoise ongeveer 400 mg per week gebruikt. De cyclus moet in totaal 14 weken duren. Dit zou de gebruiker op de lange termijn aanzienlijke hoeveelheden winst moeten opleveren.

Gevorderden kunnen het toegevoegde gebruik van een oraal preparaat omvatten, gewoonlijk Dianabol (Methandrostenolone) met ongeveer 25 mg per dag. Testosteron Enanthate (of Cypionate) kan in dit geval worden teruggebracht tot 100 mg per week om alleen een normale fysiologische functie te behouden, en Equipoise kan worden gerund bij ongeveer 400 – 600 mg per week. De Dianabol wordt in dit geval van week 1 – 4 uitgevoerd en de totale cyclusduur is 12 weken.

Ervaren gebruikers van EQ meestal niet in doseringen van meer dan 600 mg per week. Net als de intermediate Equipoise-cycli kan Testosteron worden uitgevoerd bij TRT-doseringen (Testosterone Replacement Therapy) van ongeveer 100 mg per week, en een geavanceerde verbinding kan naast alles worden gebruikt, zoals Trenbolone Enanthate bij 400 mg per week. Totale cycluslengte zou 12 weken zijn.