Katabool

Katabolisme is letterlijk vertaald het afbreken van grotere moleculen in kleinere moleculen. Dit is in essentie een metabole reactie in cellen, waarbij energie vrijkomt.

Hormonen die van invloed zijn op het in gang zetten van katabole processen zijn onder andere cortisol, adrenaline en glucagon. Katabolisme is het tegenovergestelde van anabolisme.

Relevantie met betrekking tot spiermassa

In de context van bodybuilden bedoelen we met katabool doorgaans specifiek het afbreken van spiereiwitten in losse aminozuren. Onder katabole omstandigheden verbrand je dus eigenlijk spiermassa.

Related Articles