Avanafil bijsluiter

Lees de informatie in de Avanafil bijsluiter zorgvuldig door, alvorens je gebruik maakt van het geneesmiddel. Neem indien je alsnog vragen hebt altijd contact op met een arts. Gebruik dit geneesmiddel altijd met verstand en beleid.

Wat staat er in deze bijsluiter?

 1. Wat is Avanafil en waarvoor gebruik je het
 2. Belangrijke informatie voordat je Avanafil gaat gebruiken
 3. Hoe je Avanafil inneemt
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Bewaaradvies

1. Wat is Avanafil en waarvoor gebruik je het

De actieve stof in dit erectiemiddel is Avanafil. Dit medicijn behoort tot de groep PDE5-remmers en is een behandeling voor mannen die te maken hebben met erectieproblemen. Dat houdt in dat een man niet in staat is om een erectie te krijgen of te behouden die geschikt is voor bevredigende geslachtsgemeenschap.

Avanafil werkt door zwellichamen in de penis te helpen ontspannen. Dit is mogelijk door het PDE5 enzym – dat verantwoordelijk is voor het op spanning houden van deze zwellichamen – te blokkeren. Hierdoor kan er makkelijker bloed in de penis stromen, waardoor het makkelijker is om een erectie te krijgen en te behouden.

Het geneesmiddel werkt echter alleen in combinatie met seksuele prikkels. Het is dus wel zaak dat er sprake is van opwinding – net als dit normaal gesproken ook het geval is – om een erectie te kunnen krijgen. Het gebruik van Avanafil is niet zinvol indien je niet te maken hebt met erectieproblemen. Het bovendien ongeschikt voor vrouwen.

2. Belangrijke informatie voordat je Avanafil gaat gebruiken

Maak geen gebruik van Avanafil in de volgende situaties:

 • Allergie voor Avanafil of een van de overige stoffen in het geneesmiddel
 • Gebruik van middelen die nitraten bevatten
 • Gebruik van medicatie voor HIV of AIDS
 • Verleden met hartproblemen
 • Lage of juist hoge bloeddruk die niet behandelt wordt
 • Problemen met de nieren of de lever
 • Problemen aan de ogen of het hoornvlies

Maak geen gebruik van Avanafil als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. Neem in geval van twijfel altijd contact op met een arts of apotheker.

Waarschuwingen en preventie

Neem contact op met een arts vóór het gebruik van Avanafil indien:

 • Indien je last hebt van hartproblemen kan het gevaarlijk zijn om geslachtsgemeenschap te hebben
 • Als je last hebt van priapisme; dit is een aanhoudende erectie voor meer dan 4 uur. Dit komt regelmatig voor bij mensen die last hebben van aandoeningen zoals sikkelcelanemie, multipel myeloom of leukemie
 • In het geval dat je een aandoening hebt aan je penis die tot ernstige vervorming leidt
 • Bij bloedingsstoornissen of maagzweren

Maak geen gebruik van Avanafil als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. Neem in geval van twijfel altijd contact op met een arts of apotheker.

Problemen met gezichtsvermogen of doofheid

Er zijn gevallen bekend die na het gebruik van Avanafil last krijgen van een verminderd gezichtsvermogen of gehoor. Het is niet bekend of dit door het geneesmiddel op zichzelf komt, een gevolg is van andere aandoeningen of een combinatie van factoren is.

Gebruik door kinderen of adolescenten

Het gebruik van Avanafil is niet geschikt kinderen of adolescenten onder de 18 jaar oud.

Avanafil bijsluiter met het oog op combinaties met andere medicijnen

Vertel je arts of apotheker altijd als je andere medicijnen gebruikt, recent andere medicijnen hebt gebruikt of in de toekomst andere medicijnen gaat gebruiken. Het is namelijk mogelijk dat Avanafil invloed heeft op de werking van andere medicijnen. Andersom kan andere medicatie ook van invloed zijn op de werking van Avanafil.

Specifiek in het geval dat je geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten dien je dit aan je arts te vertellen en géén Avanafil te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn medicijnen tegen pijn aan de borst (angina) zoals amylnitriet of glyceryltrinitraat. Avanafil versterkt namelijk de werking van dergelijke middelen en zal bovendien een lagere bloeddruk als gevolg hebben.

Daarnaast zijn medicijnen tegen HIV, AIDS, schimmelinfecties en antibiotica doorgaans ongeschikt om te combineren met Avanafil. Let dus altijd extra goed op wanneer je gebruik maakt van dergelijke medicatie en controleer of dit voor eventuele problemen kan zorgen.

Breng een arts op de hoogte ervan indien je gebruik maakt van de volgende medicatie:

 • Zogenaamde alfablokkers
 • Medicatie voor hartritmestoornissen
 • Antibiotica tegen infecties
 • Medicatie voor epilepsie
 • Medicatie die Avanafil mogelijk afbreekt zoals CYP3A4-remmers
 • In combinatie met andere PDE5-remmers voor erectieproblemen zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil

Maak geen gebruik van Avanafil als een van de bovenstaande situaties voor jou geldt. Neem in geval van twijfel altijd contact op met een arts of apotheker.

Avanafil in combinatie met drinken en alchohol

Vermijd op aanbeveling van deze Avanafil bijsluiter de combinatie met grapefruitsap. Deze vruchtendrank kan de werking van Avanafil versterken. Vermijd grapefruitsap minimaal 24 uur vóór het gebruik van Avavafil. Het gebruik van alcohol vóór of tijdens het gebruik van Avanafil kan bovendien zorgen voor een verhoogde hartslag en een verlaagde bloeddruk. Bovendien kan het gebruik van alcohol een negatieve invloed hebben op het vermogen om een erectie te krijgen.

Vruchtbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten kunnen owrden ontdekt bij een dosering van 200mg Avanafil. Ook bij een langduriger onderzoek dat 26 weken in beslag nam kon op geen enkele wijze worden vastgesteld dat Avanafil een negatieve invloed heeft op sperma.

Rijvaardigheid en gebruik van zware machines

Avanafil kan duizeligheid of een achteruitgang van het gezichtsvermogen als bijwerking hebben. Indien dit het geval is, vermijd dan het besturen van een voertuig in het verkeer en het gebruik van zware machines.

3. Hoe je Avanafil inneemt

Neem het geneesmiddel altijd in op advies van een arts of apotheker. Vraag het na bij je arts of apotheker als je twijfels hebt over de juiste manier van toedienen.

De standaard dosering Avanafil is 100mg. Naar gelang de effectiviteit van deze dosering kan deze worden aangepast. Indien 100mg niet het gewenste effect oplevert dan is het mogelijk de dosering te verhogen naar 200mg. Is 100mg aan de andere kant een te sterke dosering, verlaag dan de dosering naar 50mg.

Neem per dag nooit meer dan 1 x Avanafil. Avanafil kan het beste zo’n 30 minuten worden ingenomen voor geslachtsgemeenschap. Vergeet niet dat Avanafil alleen helpt bij het krijgen van een erectie indien er sprake is van een seksuele prikkel.

Avanafil kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Het kan langer duren voor Avanafil werkzaam wordt, indien het kort na een maaltijd wordt ingenomen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Net zoals bij ieder geneesmiddel is het mogelijk dat er sprake is van bijwerkingen. Dat wil niet zeggen dat ook iedereen er last van heeft.

Serieuze bijwerkingen:

Stop onmiddellijk met het gebruik van Avanafil as je last krijgt van de onderstaande bijwerkingen. Het is mogelijk dat er onmiddelijk medische assistentie is vereist.

 • Een erectie die langer dan 4 uur achter elkaar aanhoudt dient onmiddelijk te worden behandeld, aangezien het tot permanente schade aan de penis kan leiden
 • Slechter gezichtsvermogen
 • Acute achteruitgang van één of beide ogen
 • Achteruitgang van het gehoor

Neem onmiddellijk contact op met een arts indien er sprake is van een of meerdere van de bovenstaande bijwerkingen.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (1 op 10 personen):

 • Hoofdpijn
 • Blozen
 • Verstopte neus

Bijwerkingen die regelmatig voorkomen (1 op 100 personen):

 • Duizeligheid
 • Slaperig of vermoeid gevoel
 • Sinuscongestie
 • Rugpijn
 • Opvliegers
 • Verhoogde hartslag
 • Maagklachten
 • Verstopping
 • Wazig zien

Zeldzame bijwerkingen (1 op 1000 personen):

 • Griepverschijnselen
 • Hooikoorts
 • Slapeloosheid
 • Vroegtijdig ejaculeren
 • Hoge bloeddruk
 • Pijn aan de borst
 • Pijn aan de onderrug
 • Spierpijn
 • Diarree
 • Koorts
 • Gezwollen enkels of voeten
 • Jeuk aan het geslachtsdeel
 • Last van bloedneus
 • Gewichtstoename

Indien je last krijgt van één of meerdere van deze bijwerkingen, neem dan direct contact op met een arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die hier niet worden vermeld. Het melden van bijwerkingen kan er bovendien voor zorgen dat de veiligheid van de medicatie verbeterd door kwalitatief betere informatie.

5. Bewaaradvies Avanafil bijsluiter

Hou het geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Avanafil nooit nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken. De houdbaarheidsdatum kan op de blisterpacks worden nagekeken na de afkorting “EXP”. De houdbaarheid is verlopen na de laatste dag van de aangegeven maand.

Er zijn geen speciale instructies wat betreft het opslaan van het geneesmiddel.

Gooi Avanafil nooit weg in de gootsteen of bij het huisvuil. Vraag bij de apotheker na hoe het medicijn het beste weggegooid kan worden. Dit soort maatregelen zullen voordelig zijn voor het milieu.