Wat is Fareston?

Fareston is de merknaam voor toremifencitraat, dat wordt gefabriceerd door het bedrijf GTx Inc en wereldwijd wordt verkocht.

Het is een anti-oestrogeen middel dat specifieker wordt geclassificeerd als een Selective Endrogen Receptor Modulator (SERM). Het is een niet-steroïde trifenylethyleenderivaat, dat wat betreft structuur en werking veel lijkt op Nolvadex en Clomid .

Waar is het voor bedoeld?

Fareston wordt gebruikt bij de behandeling van borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. Het bindt Farestonzich aan oestrogeen receptoren en blokkeert zodoende de biologische activiteit van endogeen oestrogeen.

Vanwege deze anti-oestrogene werking op verschillende soorten weefsel, gebruiken mannelijke bodybuilders het vaak om de aromatiserende bijwerkingen van androgene anabole steroïden te voorkomen of te verhelpen. Je kunt bij deze bijwerkingen bijvoorbeeld denken aan gynaecomastie of waterretentie.

Gebruik en dosering

Fareston kan tijdens de kuur gebruikt worden bij problemen met, of preventie van oestrogene bijwerkingen. Daarnaast kan het nuttig zijn als onderdeel van een nakuur om de natuurlijke testosteronproductie weer op gang te krijgen.

De standaard hoeveelheid Fareston voor gebruikers van anabole steroïden is 30-60mg per dag. Het is raadzaam om te beginnen met een zo laag mogelijke dosering en dit te alleen te verhogen indien dit nodig blijkt. Een hogere dosering van 120mg is aan te raden als gyno zich begint te ontwikkelen of zich reeds gemanifesteerd heeft.

Fareston wordt doorgaans geleverd in de vorm van tabletten die 88.4mg wegen. Dat komt neer op 60mg actieve toremifen per tablet. Deze tabletten kunnen met of zonder voeding worden ingenomen.