Enzym

Een enzym is een bepaald soort eiwit dat er zorg voor draagt dat er een bepaalde chemische reactie ontstaat in of buiten een cel. Het enzym is verantwoordelijk voor deze reactie of functioneert als katalysator voor een reactie. Dat laatste houdt in dat het de snelheid van de reactie bepaald.

Substraat

Een enzym voert zijn taken uit door zich heel kort te binden aan een stof die substraat heet. De samenstelling van het enzym blijft tijdens deze reactie ongewijzigd. De manier waarop deze binding verloopt is bij ieder soort enzym verschillend. Er bestaan namelijk veel soorten enzymen die allemaal een eigen specifieke functie hebben.

Nadat het enzym met een molecuul heeft gereageerd komt het weer vrij. Vervolgens zal het op zoek gaan naar een volgend molecuul om dezelfde taak nogmaals uit te voeren.

Related Articles