Halfwaardetijd

De halfwaardetijd van een stof geeft aan hoe snel het afbreekt tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid. Aan de hand van deze informatie kun je zien hoe snel het lichaam bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid AAS verwerkt.

Als iets dus een halfwaardetijd heeft van 24 uur, dan is na 24 uur nog maar de helft van de actieve stof in het lichaam aanwezig. Dit kan belangrijk zijn met het oog op doseringen en de frequentie hiervan.

Related Articles