IU (IE)

IU staat voor International Unit (of in het Nederlands Internationale Eenheid). Het is een maateenheid die is gebaseerd op de biologische activiteit van een bepaalde hoeveelheid van een stof. Deze eenheid wordt vaak in de medische wereld gebruikt voor onder andere medicijnen, vitaminen en hormonen.

Related Articles