Vardenafil bijsluiter

Neem deze Vardenafil bijsluiter met zorg door alvorens je overgaat tot het gebruik van dit geneesmiddel. Neem altijd contact op met een arts of apotheker indien er na het lezen van deze bijsluiter nog steeds twijfel bestaat over bepaalde zaken.

Welke informatie kan ik vinden in deze Vardenafil bijsluiter?

 1. Wat is Vardenafil waarvoor wordt het gebruikt?
 2. Belangrijke informatie met betrekking tot het gebruiken van Vardenafil
 3. Informatie over het innemen van Vardenafil
 4. Eventuele bijwerkingen weergegeven in deze Vardenafil bijsluiter
 5. Bewaaradvies Vardenafil

1. Wat is Vardenafil waarvoor wordt het gebruikt?

Het geneesmiddel Vardenafil is lid van een groep medicamenten die we PDE5-remmers noemen. Dit zijn middelen die gebruikt worden voor de behandeling van mannen die te maken hebben met erectieproblemen. Het gaat hierbij om mannen die problemen hebben om een erectie te krijgen of te behouden om bevredigende geslachtsgemeenschap te kunnen hebben.

Minimaal 10% van de mannen hebben moeite met het krijgen of behouden van een erectie. De oorzaak hiervan kan zowel mentaal of fysiek zijn. Ongeacht de oorzaak ontstaat een groot deel van deze problemen doordat er niet genoeg bloed in de zwellichamen van de penis kan stromen.

Vardenafil werkt alleen indien er tegelijkertijd ook sprake is van een seksuele prikkel. Het blokkeert de werking van bepaalde enzymen in het lichaam, die het aanspannen en ontspannen van de corpora cavernosa reguleren. Vardenafil zorgt voor een betere regulering van de belangrijkste mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het krijgen van eeen gezonde erectie.

2. Belangrijke informatie met betrekking tot het gebruiken van Vardenafil

Vardenafil is een geneesmiddel dat meestal zonder veel problemen of bijwerkingen kan worden gebruikt. r zijn echter een aantal situaties waar het risico op deze zaken aanzienlijk hoger wordt. Neem altijd contact op met een arts of apotheker als je te maken krijgt met dergelijke omstandigheden.

Situaties waarin het sowieso niet verstandig is om Vardenafil te gebruiken:

 • Allergie voor de actieve stof Vardenafil of een van de andere ingrediënten die de medicatie bevat
 • Combinatie nitraten bevatten. Behandelingen voor glyceroltrinitraat voor angina of stikstofmonoxide, zoals amylnitriet zijn een goed voorbeeld. Deze kunnengecombineerd met Vardenafil je bloeddruk ernstig beïnvloeden
 • Gebruik van ritonavir of indinavir. Dit zijn geneesmiddelen voor de behandeling van HIV
 • Gebruik van ketaconazol of itraconazol door mannen ouder dan 75 jaar
 • Ernstige hart- of leverproblemen
 • Nierdialyse
 • Ervaring met beroerte of een hartaanval
 • Lage bloeddruk
 • Geschiedenis van degeneratieve oogziekten in de familie
 • Verminderd gezichtsvermogen door beschadiging van de oogzenuw als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer
 • Gecombineerd met het middel riociguat. Dit wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie

Wees in de volgende gevallen extra voorzichtig met het gebruik van Vardenafil:

 • Hartproblemen. Seks hebben kan dan riskant zijn
 • Onregelmatige hartslag of andere hartziekten
 • Ernstige vervorming van de penis
 • Priapisme als gevolg van sikkelcelanemie, multipel myeloom of leukemie
 • Chronisch last van maagzweren
 • Hemofilie of andere bloedstoornissen
 • Gebruik van andere erectiemiddelen
 • Plotseling verslechteren van het gezichtsvermogen

Gebruik door kinderen of adolescenten

Vardenafil is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Geef altijd duidelijk aan indien je gebruik maakt van andere medicatie naast Vardenafil. Hiermee worden ook middelen bedoelt die zonder voorschrift kunnen worden gebruikt.

Enkele geneesmiddelen die voor problemen kunnen zorgen in combinatie met het gebruik van Vardenafil zijn:

 • Riociguat
 • Alfablokkers – voor behandeling van hoge bloeddruk of een vergrootte prostaat
 • Medicatie die nitraten bevat – middelen voor behandeling van angina of stikstofoxidedonoren zoals amylnitriet. Het gebruik van Vardenafil in combinatie met deze middelen kan de bloeddruk beïnvloeden.
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen
 • Ritonavir of indinavir – medicatie voor de behandeling van HIV
 • Ketoconazol of itraconazol – gebruikt om schimmels t behandelen
 • Claritromycine, erytromycine of macrolide-antibiotica

Combinatie met eten, drinken en alcohol

 • Alcohol heeft een negatief effect op het krijgen van een erectie, ook na gebruik van erectiemiddelen.
 • Het is niet verstandig om binnen 24 uur voor of na gebruik grapefruitsap te gebruiken. Grapefruitsap kan de werking van Vardenafil veranderen.
 • Het middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Het is echter wel zo dat grote – zeker vetrijke – maaltijden de opnamesnelheid van de werkzame stof kan vertragen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vardenafil is niet geschikt om gebruikt te worden door vrouwen.

Rijvaardigheid en gebruik van zware machines

Je kunt na het gebruik van Vardenafil eventueel last krijgen van een slechter gezichtsvermogen of duizeligheid. Indien dit het geval is, dan is het niet raadzaam om een voertuig te besturen, zware machines te bedienen of gereedschappen te gebruiken.

3. Informatie over het innemen van Vardenafil

Gebruik dit geneesmiddel altijd volgens de richtlijnen die in deze Vardenafil bijsluiter worden aangegeven. Indien je twijfelt of deze voor jou van toepassing zijn, vraag dan voor de zekerheid even aan een arts hoe de vork precies in de steel zit.

De standaard dosering is 10mg. Deze kan het beste 25-30 minuten voor de geslachtsgemeenschap worden ingenomen. Het middel zal binnen een halfuur werkzaam zijn en zo’n 4-5 uur actief blijven. De tabletten kunnen in zijn geheel worden ingenomen met een glas water.

Neem contact op met een arts of apotheker indien je van mening bent dat de gebruikte dosering Vardenafil te hoog of te laag is. In samenspraak kan dan gekozen worden vor een aanpassing in de gebruikte dosering.

Wat te doen als je teveel Vardenafil hebt ingenomen

Indien je meer Vardenafil hebt ingenomen dan wordt aangeraden, dan is het een goed idee dit bij een arts aan te geven. Dit is meestal geen ramp. Een van de meestvoorkomende klachten in een dergelijke situatie is pijn in de onderrug.

Als er na het lezen van deze Vardenafil bijsluiter nog steeds vragen overblijven, neem dan altijd contact op met een arts of apotheker.

4. Eventuele bijwerkingen weergegeven in deze Vardenafil bijsluiter

Bij een geneesmiddel zoals Vardenafil is het altijd mogelijk dat je last krijgt van bijwerkingen. Dit geldt niet voor de meeste mensen en de bijwerkingen zijn bovendien doorgaans vrij mild. Neem desondanks altijd contact met een arts op als je te maken krijgt met bijwerkingen om vervelende situaties te voorkomen.

Bijwerkingen die regelmatig voorkomen (1 op 10 gebruikers):

 • Blozen
 • Hoofdpijn
 • Verstopte neus of loopneus
 • Duizeligheid
 • Verstopping stoelgang

Bijwerkingen die af en toe voorkomen (1 op 100 gebruikers):

 • Maagklachten
 • Duizeligheid
 • Problemen met slapen
 • Huiduitslag
 • Diarree
 • Spierpijn
 • Langdurige erecties
 • Oorsuizen
 • Huiduitslag
 • Versnelde hartslag
 • Zure oprispingen

Bijwerkingen die bij hoge uitzondering voorkomen (1 op 1000 gebruikers):

 • Flauw gevoel
 • Ontstoken ogen
 • Hartklachten
 • Pijnlijke borst
 • Allergische reactie op een van de ingrediënten
 • Angstaanvallen
 • Geheugenverlies
 • Verhoog de druk in het oog of meer traanvocht
 • Hoge of lage bloeddruk
 • Bloedneus
 • Gevoelige huid bij blootstelling aan zonlicht
 • Pijn bij erecties

Indien je te maken krijgt met bijwerkingen duidelijk aanwezige bijwerking, neem dan altijd contact met een arts op. Dit is ook van toepassing op bijwerkingen die niet in deze Vardenafil bijsluiter worden genoemd.

5. Bewaaradvies Vardenafil

Bewaar dit geneesmiddel altijd buiten het zicht en het bereik van kinderen.

Het wordt afgeraden dit erectiemiddel nog te gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze kan worden gevonden op de verpakking na de afkorting “EXP”. De uiterste vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand die wordt aangegeven op de verpakking.

Gooi deze medicatie nooit weg via afvalwater of in de vuilnisbak. Vraag altijd na bij de apotheker wat je het beste kan doen als je zulke medicijnen weg wilt gooien. Dergelijke maatregelen zijn overigen ook beter voor het milieu.